Właścicielem i Wydawcą Katalogu jest:

LS Web Service LLC
1147 Murphy Hall
Los Angeles
CA 90095 US
Regionalny Dział IT w Krakowie
ALTKOMP
al. Pokoju 81
31-564 Kraków
tel. +48 601 802 099
 

Każdy użytkownik może zaproponować dodanie swojej witryny WWW do Katalogu. Dodanie strony do katalogu jest dobrowolne i zależne wyłącznie od decyzji osoby dodającej wpis. Za rozpatrzenie propozycji wpisu pobierana jest jednorazowa opłata zgodna z cennikiem widocznym na stronie dodawania wpisu. Z tytułu zamieszczenia strony w katalogu i jej późniejszej prezentacji w formie podstawowej nie są pobierane żadne inne opłaty oprócz wymienionych w cenniku.
Użytkownik aktywnego wpisu dodanego i prezentowanego w katalogu w formie podstawowej, w dowolnym momencie ma możliwość dobrowolnego wykupienia dodatkowej opcji promowania swojej strony na liście Polecanych wpisów przez wybrany okres czasu po uiszczeniu dodatkowej opłaty za promocję wpisu w wysokości zgodnej z cennikiem dostępnym na stronie zgłaszania strony do promocji.

Wszystkie ceny w wyżej wymienionych cennikach prezentowane podczas dokonywania zamówienia są rzeczywistymi i jedynymi kosztami ponoszonymi przez użytkownika dodającego swój wpis do katalogu.

Strona zostanie dodana do Katalogu po spełnieniu określonych poniżej wymagań. O dodaniu strony decydują Redaktorzy Katalogu, o fakcie dodania strony lub jej odrzucenia użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, który podał w zgłoszeniu strony.

 • Nie dodajemy do Katalogu odnośników do stron zawierających treści sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym.
 • Nie zamieszczamy odnośników do witryn zawierających treści pornograficzne i erotyczne, treści rasistowskie, faszystowskie, propagujące przemoc, wzywające do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym, a także stron propagujących treści uznane powszechnie za naganne moralnie oraz naruszających zasady netykiety.
 • Nie dodajemy do Katalogu odnośników do stron będących dopiero w fazie budowy lub nie zawierających prawie żadnej treści.
 • Nie zamieszczamy w Katalogu witryn zawierających wyłącznie wersję obcojęzyczną.
 • Nie dodajemy do Katalogu witryn stanowiących podstrony serwisów już w nim zarejestrowanych. Wyjątek może stanowić podstrona o wysokiej jakości merytorycznej, całkowicie wyodrębniona tematycznie.
 • Nie dodajemy do Katalogu stron o takiej samej treści pod różnymi adresami, stron będących przekierowaniem na inną stronę bądź prezentujących, w nieznacznie zmodyfikowany sposób, treść innej strony internetowej. Strony takie będą usuwane z Katalogu.

Opis dodawanej do katalogu witryny powinien być unikalny (mechanizm automatycznego wczytywania opisu strony podczas jej dodawania należy traktować wyłącznie jako podpowiedź, można ją wykorzystać do stworzenia unikalnego własnego opisu), nie zawierający błędów ortograficznych lub gramatycznych. Redakcja Katalogu podczas podejmowania decyzji o akceptacji lub odrzuceniu proponowanego wpisu dokonuje za pomocą odpowiednich algorytmów kontroli unikalności zamieszczonego opisu. W przypadku, gdy proponowany opis dodawanej witryny zostanie znaleziony na więcej niż 5 innych stronach w Internecie - proponowana witryna NIE ZOSTANIE DODANA do Katalogu. Wniesione opłaty za rozpatrzenie i przeanalizowanie wpisu NIE BĘDĄ zwracane!!!!

 • W tytule i opisie strony w Katalogu Stron WWW nie należy umieszczać: adresów e-mail, numerów telefonów, adresów zamieszkania i siedzib firm, znaków specjalnych i symboli. Dane adresowe i kontaktowe należy zamieszczać wyłącznie w polach do tego przeznaczonych.
 • Tytuł strony nie może się rozpoczynać od liczb i powtórzeń takich jak "aaa". Jeżeli w formularzu zgłoszeniowym strony, dane takie będą zawarte, to zostaną one pominięte.
 • W słowach kluczowych nie mogą być umieszczane nazwy i marki firm prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do działalności właściciela strony WWW zarejestrowanej w Katalogu.
 • Tytuł strony w Katalogu Stron WWW może mieć maksymalnie 80 znaków; treść opisu dodawanej witryny: minimum 300 znaków, nie więcej niż 2000; słowa kluczowe: 255 znaków (wraz ze spacjami i znakami interpunkcyjnymi). Dłuższa treść w wymienionych miejscach zostanie skrócona.
 • W tytule i opisie strony WWW wielkie litery mogą być używane jedynie zgodnie z zasadami polskiej ortografii. Ciągi wyrazów pisanych wielkimi literami będą zamieniane na małe.

W celu zapewnienia Użytkownikom najwyższej jakości wyników wyszukiwania strony niedostępne się przez 10 kolejnych dni będą automatycznie usuwane z Katalogu.

Użytkownik publikuje materiały na stronie WWW na własną odpowiedzialność. Wydawca Katalogu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczone we wpisach użytkowników, jak również za poglądy i opinie wyrażone na stronach znajdujących się w Katalogu.

Za naruszenie praw autorskich przez użytkownika poprzez użycie na stronie WWW treści stanowiącej własność innej osoby bądź w jakikolwiek inny sposób odpowiedzialność ponosi wyłącznie właściciel dodanej do Katalogu strony.

Strony WWW, które naruszają warunki regulaminu będą usuwane bez powiadomienia użytkownika.

Tytuł i opis strony w Katalogu Stron WWW nie może zawierać ciągu wyrazów i powtórzeń mających funkcję słów kluczowych.

Wydawca Katalogu zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów oraz edycji i wprowadzenia zmian w treści opisu stron zgłoszonych przez użytkowników.

Wydawca Katalogu zastrzega sobie również prawo zablokowania możliwości dodania strony do Katalogu w sytuacjach gdy:

- treść strony udostępniana redaktorowi Katalogu jest inna, niż ta która jest widoczna po wejściu na adres docelowy strony,

- prezentowane strony istnieją tylko w celu reklamowania innych stron wyświetlających się w osobnych oknach,

- prezentowana treść strony jest inna w zależności od rodzaju przeglądarki użytkownika,

- prezentowana treść strony jest losowo wybierana,

- elementy zawarte na stronie, mogą zakłócać korzystanie z zasobów Katalogu innym użytkownikom.

Wszelkie pytania, wątpliwości co do funkcjonowania Katalogu a także stron się w nim znajdujących można zgłaszać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

REKLAMACJE dotyczące działania katalogu oraz zakupu płatnych usług dodatkowych rozpatrywane są w terminie 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., listownie na adres korespondencyjny lub telefonicznie na numer: +48 601 802 099