Regulamin:

Właścicielem i Wydawcą katalogu jest Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Altkomp z siedzibą w Krakowie.

Adres do korespondencji:
Altkomp PHU
31-564 Kraków
al. Pokoju 81
tel. +48 601 802 099
Nr. NIP 676-116-50-02
 

Każdy użytkownik może zaproponować dodanie swojej witryny WWW do Katalogu. Strona zostanie dodana do Katalogu po spełnieniu określonych poniżej wymagań.

O dodaniu strony decydują Redaktorzy Katalogu, o fakcie dodania strony lub jej odrzucenia użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, który podał w zgłoszeniu strony.

Nie dodajemy do Katalogu odnośników do stron zawierających treści sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym.

Nie zamieszczamy odnośników do witryn zawierających treści pornograficzne i erotyczne, treści rasistowskie, faszystowskie, propagujące przemoc, wzywające do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym, a także stron propagujących treści uznane powszechnie za naganne moralnie oraz naruszających zasady netykiety.

Nie dodajemy do Katalogu odnośników do stron będących dopiero w fazie budowy lub nie zawierających prawie żadnej treści.

Nie zamieszczamy w Katalogu witryn zawierających wyłącznie wersję obcojęzyczną.

Nie dodajemy do Katalogu witryn stanowiących podstrony serwisów już w nim zarejestrowanych. Wyjątek może stanowić podstrona o wysokiej jakości merytorycznej, całkowicie wyodrębniona tematycznie.

Nie dodajemy do Katalogu stron o takiej samej treści pod różnymi adresami,stron będących przekierowaniem na inną stronę bądź prezentujących, w nieznacznie zmodyfikowany sposób, treść innej strony internetowej. Strony takie będą usuwane z Katalogu.

Opis dodawanej do katalogu witryny powinien być utworzony ręcznie w sposób staranny, nie zawierający błędów ortograficznych lub gramatycznych. Redakcja Internetowego Katalogu Informacyjnego iki.pl podczas podejmowania decyzji o akceptacji lub odrzuceniu proponowanego wpisu dokonuje za pomocą odpowiednich algorytmów kontroli unikalności zamieszczonego opisu. W przypadku, gdy proponowany opis dodawanej witryny zostanie znaleziony na więcej niż 5 innych stronach w Internecie - proponowana witryna NIE ZOSTANIE DODANA do Katalogu. Sytuacja ta dotyczy zarówno wpisów darmowych jak również wpisów płatnych. Wniesione opłaty za rozpatrzenie i przeanalizowanie wpisu NIE BĘDĄ zwracane!!!!

W tytule i opisie strony w Katalogu Stron WWW nie może być: adresów e-mail, numerów telefonów, adresów zamieszkania i siedzib firm, znaków specjalnych i symboli. Tytuł strony nie może się rozpoczynać od liczb i powtórzeń takich jak "aaa". Jeżeli w formularzu zgłoszeniowym strony, dane takie będą zawarte, to zostaną one ominięte przy rejestracji w Katalogu.

W słowach kluczowych nie mogą być umieszczane nazwy i marki firm prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do działalności właściciela strony WWW zarejestrowanej w Katalogu Stron WWW.

Tytuł strony w Katalogu Stron WWW może mieć maksymalnie 100 znaków; treść opisu dodawanej witryny: minimum 300 znaków, nie więcej niż 2000; słowa kluczowe: 255 znaków (wraz ze spacjami i znakami interpunkcyjnymi). Dłuższa treść w wymienionych miejscach zostanie skrócona.

W tytule i opisie strony WWW wielkie litery mogą być używane jedynie zgodnie z zasadami polskiej ortografii. Ciągi wyrazów pisanych wielkimi literami będą zamieniane na małe.

W celu zapewnienia Użytkownikom najwyższej jakości wyników wyszukiwania strony niewyświetlające się przez 10 kolejnych dni będą automatycznie usuwane z Katalogu Stron WWW.

Użytkownik publikuje materiały na stronie WWW na własną odpowiedzialność. Wydawca Internetowego Katalogu Informacyjnego iki.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach WWW użytkowników, jak również za poglądy i opinie wyrażone na stronach znajdujących się w Katalogu.

Za naruszenie praw autorskich przez użytkownika poprzez użycie na stronie WWW treści stanowiącej własność innej osoby bądź w jakikolwiek inny sposób odpowiedzialność ponosi wyłącznie użytkownik.

Strony WWW, które naruszają warunki regulaminu będą usuwane bez powiadomienia użytkownika.

Tytuł i opis strony w Katalogu Stron WWW nie może zawierać ciągu wyrazów i powtórzeń mających funkcję słów kluczowych.

Wydawca katalogu  zastrzega sobie prawo do zmiany tytułu i opisu stron zgłoszonych przez użytkowników.

Wydawca katalogu zastrzega sobie również prawo zablokowania możliwości dodania witryny do Katalogu w sytuacjach gdy:

- treść strony udostępniana redaktorowi Katalogu Stron WWW jest inna, niż ta którą widzi użytkownik,

- prezentowane strony istnieją tylko w celu reklamowania innych stron wyświetlających się w osobnych oknach,

- prezentowana treść strony jest inna w zależności od rodzaju przeglądarki użytkownika,

- prezentowana treść strony jest losowo wybierana,

- elementy zawarte na stronie, mogą zakłócać korzystanie z zasobów Katalogu Stron WWW innym użytkownikom.

Wszelkie pytania, wątpliwości co do funkcjonowania Katalogu a także stron się w nim znajdujących można zgłaszać na adres biuro@altkomp.pl

REKLAMACJE dotyczące działania katalogu oraz zakupu płatnych usług dodatkowych rozpatrywane są w terminie 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres biuro@altkomp.pl, listownie na adres korespondencyjny lub telefonicznie na numer: +48 601 802 099


Obsługę internetowych płatności elektronicznych zapewnia serwis PayPal.pl